Juan Tapas

Hoe een Prins een Piraat werd. Een verhalend muziekstuk, gebaseerd op liedtekst ‘Juan Tapas’ door A. Wolters, geïnspireerd door 7 tekeningen van kunstenaar Immanuel Boie.

Opgedragen aan mijn familie. Als we dan toch de waarheid in de ogen moeten zien, laten we dan onze persoonlijke verhalen tot leven wekken.

Gezongen/verteld vanuit het perspectief van de twee moeders: Dat je dochter ergens wordt opgesloten of je zoon op een schip wordt gezet ter meerdere eer en glorie van wat? De prinses zingt over gemiste kansen, ontmoetingen, een opgesloten leven. Zelfs in een kasteel knellen de corsetten.

De prins zingt over de verwachtingen en plichten, over de oorlogshandelingen die in de lijn der verwachting liggen, terwijl hij liever in vrede leeft. Maar door het gehele gebeuren ontwikkelt hij een narcistische trek, of een ontkenning van zijn angsten. Angstneurosen, drankmisbruik en #metoo liggen in de lijn. Het idee van de vrouw als nymph komt in vele gedaanten naar voren, de hele geschiedenis van de vrouw in de kunsten, een reeks schilderijen in het kasteel. Van gedwongen ontkenning van zijn menselijkheid.

Hij hoopt dat zijn schip zal stranden zodat hij niet in actie hoeft te komen. Maar als Piet Hein langs trekt, is er geen keuze meer mogelijk. Het systeem treedt in werking.

Maar uiteindelijk komt hij een verknipte ziel tegen, mooi, lichamelijk in takt, maar geestelijk instabiel door de eenzaamheid van opsluiting. Van gedwongen ontkenning van haar menselijkheid.

Samen zingen zij een duet over hoe de wereld hen hun menselijkheid heeft ontnomen. Hoe zij als kinderen onschuldig werden opgevoed tot de anti-helden die zij nu zijn.

Zij kiest ervoor hem af te wijzen, haar was een echte prins beloofd, geen gevaarlijke gek. Ze kiest nog liever voor de draak, dan weet ze wat ze heeft. Een wereld vol narcisten en een manipulatieve draak, boven een gehandicapte man met PTSS. Ze weet niet meer wat vrijheid is, het opgesloten zijn zit in haar hoofd.

Hij kan haar niet meer liefhebben door alle lichamelijke leed dat hij anderen heeft aangedaan. Hij is boos op de wereld, maar hij moet blijven doorlopen, anders groeit hij vast en wacht hem een vreselijke hongerdood.


Juan Tapas: De tekeningen


Juan Tapas: Liedtekst

Al direct na zijn geboorte,
was Juan Tapas een held,
toen hij door de trotse koning,
aan zijn volk werd voorgesteld,
werd voorgesteld. 

De jonge Juan had met zijn ouders,
een voorbeeldige relatie,
en in grote rijkdom heersten zij,
over zee en land, 
hun zeevarende natie.

En iedereen die juichte,
om deze koningszoon,
die mooi en kroningswaardig was,
geboren voor de kroon,
geboren voor de troon.

Op een dag werd hij geroepen
in het koningskabinet,
in die zaal stond levensgroot,
haar portret,
haar beeldschone, zelfportret. 

Maar zijn bruid moest wel veroverd,
op een grote enge draak,
op een dor vulcanisch eiland,
maar ach, dat is zo vaak, 
ach ja, dat is zo vaak.

"Dat is zo vaak"
"Dat is zo vaak"

En iedereen die juichte,
om deze koningszoon,
die mooi en kroningswaardig was,
geboren voor de kroon,
geboren voor de troon.

De kroonprins stapte in zijn zilvervloot,
voer terstond het zeegat uit,
grote wijde, wilde zeëen op,
naar zijn mooie bruid,
naar zijn beloofde bruid. 

Hij zeilde met zijn grootse zilvervloot,
nog geen mijl door't ruime sop,
of daar dook al aan de horizon,
een Hollands zeilschip op,
Daar dook, een Hollands zeilschip op.

En iedereen die juichte,
stond op die and're boot,
En ze riepen naar hun kapitein:
"Piet Hein, de Zilvervloot!
Piet Hein, de Zilvervloot!" 

De koningszoon verloor een oog, een hand 
en zijn tanden en zijn vloot.
Want hem restte was een gammel vlot,
een haak, een lap, wat pap, 
en een houten poot.
een houten poot.

Hij voer stug door,
versloeg de boze draak,
deed een aanzoek op één knie.
Maar die prinses wou geen manke poot,
nee, die moest ze niet,
Ze riep: "Jou wil ik niet!"

"Jou wil ik niet!"
"Jou wil ik niet!"

Er was niemand meer die juichte,
over deze koningszoon,
die nu arm en vol gebreken was,
hij kon fluiten naar zijn kroon,
kon fluiten naar zijn troon. 

Hij lag eenzaam stil te tobben,
In die dorre hete baai,
had alleen nog maar gezelligheid,
van een papegaai, 
van een papegaai.

"Een papegaai"
"Een papegaai"

Hij was woest als zee met koppig schuim,
Juan Tapas werd vogelvrij,
met kruid en kogels in het schip haar ruim,
klaar voor de piraterij,
Juan was klaar voor de piraterij. 

"Piraterij"
"Piraterij"

En de papegaai die juichte,
om deze piratenzoon,
die ooit mooi en kroningswaardig was,
vocht fluitend voor zijn kroon,
vocht fluitend voor zijn troon. 

"Piraterij"
"Piraterij"



Juan Tapas: Muzikale zoektocht

Hier vind je allerlei muzikale ideëen die misschien in het stuk terecht komen. Waarschijnlijk hoor je straks invloeden en fragmenten uit de onderstaande muzikale Avonturen:

Muzikaal Avontuur 1: Troubadourslied in Middeleeuwse sfeer.


Muzikaal Avontuur 1: Troubadourslied, Middeleeuwse sfeer.

Juan Tapas: (Blad)muziek

Partijen en partituur komen later dit jaar op een nieuwe pagina. Zodra die klaar zijn plaats ik hier een link.

Orchestratie: Harmonie-orkest & experiment met back-track voor studio opname.

Duur: Makkelijk in te passen in een familie-concert.

Zanger: bas/bariton. E2 naar een E4. In het falset tot een C5. 


Leave a Reply

%d